بازدید امروز سایت  33 نفر
  بازدید دیروز سایت    45 نفر
  ip متفاوت امروز    23
  ip متفاوت دیروز    38
  بازدید کل سایت    32954 نفر
  کل ip های متفاوت   6347
  بازدید با کامپیوتر    28766
  بازدید با موبایل    4188