بازدید امروز سایت  55 نفر
  بازدید دیروز سایت    51 نفر
  ip متفاوت امروز    12
  ip متفاوت دیروز    30
  بازدید کل سایت    28525 نفر
  کل ip های متفاوت   4654
  بازدید با کامپیوتر    25589
  بازدید با موبایل    2936