بازدید امروز سایت  26 نفر
  بازدید دیروز سایت    58 نفر
  ip متفاوت امروز    14
  ip متفاوت دیروز    42
  بازدید کل سایت    39612 نفر
  کل ip های متفاوت   9194
  بازدید با کامپیوتر    33211
  بازدید با موبایل    6401