بازدید امروز سایت  42 نفر
  بازدید دیروز سایت    47 نفر
  ip متفاوت امروز    30
  ip متفاوت دیروز    41
  بازدید کل سایت    35901 نفر
  کل ip های متفاوت   7522
  بازدید با کامپیوتر    30790
  بازدید با موبایل    5111