بازدید امروز سایت  8 نفر
  بازدید دیروز سایت    35 نفر
  ip متفاوت امروز    3
  ip متفاوت دیروز    20
  بازدید کل سایت    30334 نفر
  کل ip های متفاوت   5196
  بازدید با کامپیوتر    27021
  بازدید با موبایل    3313