بازدید امروز سایت  48 نفر
  بازدید دیروز سایت    76 نفر
  ip متفاوت امروز    12
  ip متفاوت دیروز    65
  بازدید کل سایت    69140 نفر
  کل ip های متفاوت   20164
  بازدید با کامپیوتر    52565
  بازدید با موبایل    16575