بازدید امروز سایت  183 نفر
  بازدید دیروز سایت    86 نفر
  ip متفاوت امروز    27
  ip متفاوت دیروز    62
  بازدید کل سایت    107372 نفر
  کل ip های متفاوت   30763
  بازدید با کامپیوتر    77022
  بازدید با موبایل    30350