بازدید امروز سایت  122 نفر
  بازدید دیروز سایت    84 نفر
  ip متفاوت امروز    57
  ip متفاوت دیروز    57
  بازدید کل سایت    73688 نفر
  کل ip های متفاوت   21551
  بازدید با کامپیوتر    55617
  بازدید با موبایل    18071