بازدید امروز سایت  16 نفر
  بازدید دیروز سایت    75 نفر
  ip متفاوت امروز    6
  ip متفاوت دیروز    60
  بازدید کل سایت    61223 نفر
  کل ip های متفاوت   17782
  بازدید با کامپیوتر    46927
  بازدید با موبایل    14296