بازدید امروز سایت  64 نفر
  بازدید دیروز سایت    65 نفر
  ip متفاوت امروز    4
  ip متفاوت دیروز    35
  بازدید کل سایت    41372 نفر
  کل ip های متفاوت   9667
  بازدید با کامپیوتر    34290
  بازدید با موبایل    7082