بازدید امروز سایت  54 نفر
  بازدید دیروز سایت    67 نفر
  ip متفاوت امروز    26
  ip متفاوت دیروز    52
  بازدید کل سایت    83583 نفر
  کل ip های متفاوت   24689
  بازدید با کامپیوتر    62294
  بازدید با موبایل    21289