بازدید امروز سایت  67 نفر
  بازدید دیروز سایت    108 نفر
  ip متفاوت امروز    30
  ip متفاوت دیروز    70
  بازدید کل سایت    95771 نفر
  کل ip های متفاوت   28082
  بازدید با کامپیوتر    70451
  بازدید با موبایل    25320