بازدید امروز سایت  37 نفر
  بازدید دیروز سایت    98 نفر
  ip متفاوت امروز    23
  ip متفاوت دیروز    84
  بازدید کل سایت    49933 نفر
  کل ip های متفاوت   13280
  بازدید با کامپیوتر    39835
  بازدید با موبایل    10098