بازدید امروز سایت  58 نفر
  بازدید دیروز سایت    56 نفر
  ip متفاوت امروز    27
  ip متفاوت دیروز    39
  بازدید کل سایت    77048 نفر
  کل ip های متفاوت   22650
  بازدید با کامپیوتر    57784
  بازدید با موبایل    19264