بازدید امروز سایت  85 نفر
  بازدید دیروز سایت    88 نفر
  ip متفاوت امروز    25
  ip متفاوت دیروز    58
  بازدید کل سایت    63888 نفر
  کل ip های متفاوت   18635
  بازدید با کامپیوتر    48862
  بازدید با موبایل    15026