بازدید امروز سایت  26 نفر
  بازدید دیروز سایت    71 نفر
  ip متفاوت امروز    9
  ip متفاوت دیروز    51
  بازدید کل سایت    54886 نفر
  کل ip های متفاوت   15454
  بازدید با کامپیوتر    42853
  بازدید با موبایل    12033