بازدید امروز سایت  61 نفر
  بازدید دیروز سایت    43 نفر
  ip متفاوت امروز    45
  ip متفاوت دیروز    38
  بازدید کل سایت    43936 نفر
  کل ip های متفاوت   10492
  بازدید با کامپیوتر    36303
  بازدید با موبایل    7633