بازدید امروز سایت  11 نفر
  بازدید دیروز سایت    196 نفر
  ip متفاوت امروز    6
  ip متفاوت دیروز    63
  بازدید کل سایت    115080 نفر
  کل ip های متفاوت   32680
  بازدید با کامپیوتر    82188
  بازدید با موبایل    32892